Eva Kongshöj

Eva Kongshöj

Om hur Bitoreq blev till

I tidernas begynnelse, dvs år 2016, hade jag under något år funderat över vad jag ville göra med resten av mitt arbetsliv. Anställd hade jag varit i nästan hundra år och jag insåg att jag ville något annat. Då dök…

Automatiseringsbarometern 2023

Johan presenterar Automatiseringsbarometern

Då var det äntligen dags att presentera ”Automatiseringsbarometern 2023” för deltagare under Socialchefsdagarna. Samtalen i lokalen efter presentationen ville aldrig ta slut. Alla bytte erfarenheter och kunskap med varandra vilket ledde till en hel del tankar och Aha-upplevelser. Vill Du…

Karolinska Institutet

Sedan vi inledde samarbetet med Bitoreq har jag identifierat flera ställen på sjukhuset där denna teknik kan eliminera administration på ett enkelt sätt. Det frigör inte bara tid åt sjuksköterskorna att ägna sig mer åt patienterna och höja kvaliteten på sjukvården, utan stärker även patientsäkerheten, säger Per Englund, innovationsledare Karolinska Universitetssjukhuset.

Helsingborg kommun, Vård och omsorgsförvaltningen

Nu kan vi istället lägga mer tid till att handlägga ärenden snabbare och vara mer närvarande i den fysiska kundkontakten. För första gången på flera år ligger vi i fas med sjuklönehanteringen, säger Mikael Håkansson, myndighetschef på vård och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

Tre Stiftelser – Äldreomsorg i mästarklass

Månadsrapporterna var väldigt tidskrävande att ta fram och de anställda mindes inte alltid vad som hade hänt under föregående månad när de skulle analysera resultatet. Robin, som är tre gånger så snabb som en medarbetare, gör att vi kan följa upp och stämma av oftare och på så sätt höja kvaliteten på verksamheten, säger Johan Rindeborg, administrativ chef.