Vår vision är att vara en ledande aktör i samhällets digitala omställning med fokus på att utveckla kompetens och eliminera föråldrade arbetssätt.

När människor gör mänskliga uppgifter ökar förutsättningarna för att vi skapar attraktiva arbetsplatser. Olika kompetenser kan tillsammans skapa ny kunskap och innovation.

Ungefär samtidigt som RPA-tekniken började få fäste i Sverige 2016 och det offentliga Sverige började prata allt mer om hur vår befolkningspyramid ser ut, grundande Eva Kongshöj Bitoreq.

Det är nu ett faktum att färre behöver försörja fler. Kompetens och hur vi fördelar arbetstiden behöver genomgå en förändring.

Eva förstod tidigt att en stor omställning närmar sig och insikten blev en genuin drivkraft i starten av Bitoreq. Än i dag genomsyrar denna drivkraft hela företaget.

Bitoreq vill bidra genom att använda systemutveckling och ledarskap i kombination i det tekniska paradigmskifte som pågår i samhället.

Den samlande kompetensen på Bitoreq genomsyras av global erfarenhet från techbranschen där Eva och hennes man, tillika medgrundare Torsten arbetat i drygt 25 år var för sig.

Genom att använda vårt kunnande vill vi inte bara frigöra er tid genom automatisering. Vi vill stimulera ert lärande med våra lösningar så att ni kan öka er verkställighet och bli precis så där bra som ni drömmer om att bli.

Tekniken i sig löser dock ingenting om man inte vet vart man är på väg eller man inte har förmågan att leda förändringen. Därför rekommenderar vi alltid en sammanhållen plan för alla typer av automatiseringar. Vår modell för införande är en garant för att kunden kommer lyckas med sin utveckling.

När man inför automatiseringar i sin verksamhet frigörs tid. Fler kan arbeta med det som är värdeskapande på ett effektivt sätt. Läkaren kan möta fler patienter och socionomen kan möta fler brukare, bara för att nämna några exempel. Det mår alla organisationer och företag bra av.

Med kompetensen från teknikens utveckling genom tiden, med viljan att hjälpa människor nå sin fulla potential och med samhällsnyttan som drivkraft skapade Eva Bitoreq!

Bitoreq ledningsgrupp

Vi brinner för att få människor att växa!

silhouette photo of six persons on top of mountain