Vi frigör tid så att proffs får vara proffs.

Företag blir konkurrenskraftiga och det offentliga får möjlighet att effektivt utföra sin kärnverksamhet.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar så att fokus kan ligga på kärnverksamheten.

Bakgrund

Redan 2016 uppmärksammade vi befolkningspyramidens utseende. Den visar tydligt att vi i västvärlden inte kan fortsätta att arbeta på samma sätt som idag om vi vill upprätthålla den välfärd vi vant oss vid. Då färre behöver försörja betydligt fler behöver vi förändra vårt sätt att arbeta.

Automatisering som stöd

Genom att automatisera hela eller delar av er verksamhet kan tid frigöras till mer värdeskapande arbetsuppgifter. Svaret på hur ni vill jobba bör driva behovet av systemutveckling, inte tvärtom.

Då verksamheten förbättras kommer även effektiviteten och attraktiviteten att öka. Vad skulle detta innebära för er?

Vilka verktyg passar bäst?

Runt 2015 klev Robotic Process Automation, RPA, fram som en ny och fantastiskt användbar teknologi. Vi var där och blev entusiasmerade av denna nya teknologi. RPA kunde användas för allt som var regelstyrt, som en integrationsmotor, för att logga in i vilket system som helst och sist men inte minst för att arbeta precis som en människa.

Det lät som en dröm och fyllde också många funktioner. Verktyget RPA är dock inte lämplig i alla situationer och det är verkligen inte så att RPA är samma sak som automatisering, vilket många idag tycks tro. Andra exempel på verktyg är olika former av Artificiell Intelligens, AI, Internet of Things, IoT samt verktyg för goda användarupplevelser och användargränssnitt, UX/ UI.

Att ha förmågan att effektivt använda sig av rätt teknik för rätt ändamål på rätt sätt är A och O! Detta kallar vi Automation Orchestration, AO.  

Vad står Bitoreq för?

Inom alla organisationer och företag finns en vision och en verklighet. Att knyta samman dessa är en utmaning då de oftast är utformade av olika personer med olika kompetenser och referensramar. 

Namnet Bitoreq står för ”from Business Intelligence to Requirements” och definierar själen i vårt företagande och speglar hur ni kan få era visioner att bli verklighet.

Vad vi erbjuder

Vi, Bitoreq, har gedigen erfarenhet av automatisering där vi, tillsammans med våra kunder, driver förbättring och optimering av verksamhet.

Vi har, med våra driftsatta system/ lösningar, visat att det går att komma långt, mycket längre än de flesta tror. Resultatet blir en attraktivare arbetsplats där individer och organisationer får chans att göra rätt saker och därmed skapa mer värde.

Till automatisering hör även ett förändrat arbetssätt. Om man är beredd att förändra sitt sätt att arbeta kan effekten bli oslagbar och jobbet roligare. Därför hänger ledarskap och teknik mycket tätt ihop.

Liten ordlista:

  • Automation Orchestration, AO: Förmågan att använda sig av rätt verktyg för rätt ändamål i rätt sammanhang samt hur ledarskap och teknik behöver samverka för bästa resultat.
  • Bitoreq = BI_To_Req = From business intelligence to requirements eller Hur en vision blir verklighet.

Med kompetensen från teknikens utveckling över tid, med viljan att hjälpa människor nå sin fulla potential och med samhällsnyttan som drivkraft skapades Bitoreq!

Bitoreqs ledning

Torsten Kongshöj

Teknisk Chef och medgrundare

Eva Kongshöj

Grundare

Våra Styrelsemöten

Bitoreqs styrelse, med deltagare även utanför ägarsfären, träffas ofta för att säkerställa fokus samt för att behålla vår tätposition inom utpekade områden.

Vårt Advisory Board

I Bitoreqs Advisory board deltar både kunder och erfarna ledare från en rad olika kompetensområden. Syftet är att bibehålla förmågan att ligga rätt i tiden.

Jag vill bidra till Bitoreqs Advisory Board

Vårt EKO-system

Ensam är inte stark. Vi, Bitoreq, strävar efter samarbete med ledare och bolag som kompletterar vår kompetens, företag vi kan peka på i många olika sammanhang. De individer och bolag som ingår i vårt ekosystem har förtjänat detta genom ömsesidig tillit, respekt och nytta över tid.   

Jag vill samtala kring Bitoreqs EKO-system