Med kompetensen från teknikens utveckling genom tiden, med viljan att hjälpa människor nå sin fulla potential och med samhällsnyttan som drivkraft skapade Eva Bitoreq!

Ungefär samtidigt som RPA-tekniken började få fäste i Sverige 2016 och det offentliga Sverige började prata allt mer om hur vår befolkningspyramid ser ut, grundande Eva Kongshöj Bitoreq. Det faktum att färre behöver försörja fler innebär att arbetskraften, kompetensen och arbetstiden behöver genomgå en förändring.

Eva förstod tidigt att en stor omställning närmar sig och insikten blev en genuin drivkraft i starten av Bitoreq. Med kompetensen från teknikens utveckling genom tiden, med viljan att hjälpa människor nå sin fulla potential och med samhällsnyttan som drivkraft skapade Eva Bitoreq. Än i dag genomsyrar denna drivkraft hela företaget.

Bitoreq vill bidra till att använda systemutveckling som en grundbult i ett större utvecklingsarbete där samhällets tekniska paradigmskifte är centralt och sunt ledarskap möter olika typer av utmaningar varje dag. Den samlande kompetensen på Bitoreq genomsyras av global från tech-branschen där Eva och hennes man, tillika medgrundare Torsten arbetat i drygt 25 år var för sig.

Genom att använda vårt kunnande vill vi inte bara frigöra er tid genom automatisering. Vi vill stimulera ert lärande genom våra lösningar så att ni kan öka er verkställighet och bli precis så där bra som ni drömmer om att bli.

Tekniken i sig löser dock ingenting om man inte vet vart man är på väg och varför samt har förmåga att leda förändring. Därför rekommenderar vi alltid en sammanhållen plan för alla typer av automatiseringar. Vår beprövande modell för införande är en garant för att kunden kommer lyckas med sin förändringsresa. Vi brinner för att få människor att växa i sin roll. När tid frigörs med hjälp av automatisering får kompetensutveckling helt nya premisser. Fler kan arbeta med det som var tänkt, att möta människor som läkare eller att hantera stora ekonomiska flöden som exempel. Det mår alla företag och organisationer bra av.  

Vår vision är att vara en ledande aktör i samhällets digitala omställning med fokus på att utveckla kompetens och eliminera föråldrade arbetssätt.

När människor gör mänskliga uppgifter ökar förutsättningarna för att vi skapar attraktiva arbetsplatser där olika kompetenser tillsammans skapar ny kunskap och innovation.

Bitoreq ledningsgrupp

Vi brinner för att få människor att växa

silhouette photo of six persons on top of mountain