Vad säger våra kunder?

Referenser

ÄLSKAR ROBOTEN!!!

“Hej hej!
Här kommer en liten diskret hyllning till trängselskattsroboten… DEN ÄR FANTAKSTISK!! Nu går det uppskattningsvis 15 ggr så snabbt att räkna av kontrakten. Jag vet inte vem som är hjärnan och fingrarna bakom det hela, men hälsa gärna tack om ni vet vem det är :)”
Hertz Biluthyrning
Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Sedan vi inledde samarbetet med Bitoreq har jag identifierat flera ställen på sjukhuset där denna teknik kan eliminera administration på ett enkelt sätt. Det frigör inte bara tid åt sjuksköterskorna att ägna sig mer åt patienterna och höja kvaliteten på sjukvården, utan stärker även patientsäkerheten, säger Per Englund, innovationsledare Karolinska Universitetssjukhuset.

Tre Stiftelser – Äldreomsorg i mästarklass

Tre Stiftelser – Äldreomsorg i mästarklass

Månadsrapporterna var väldigt tidskrävande att ta fram och de anställda mindes inte alltid vad som hade hänt under föregående månad när de skulle analysera resultatet. Robin, som är tre gånger så snabb som en medarbetare, gör att vi kan följa upp och stämma av oftare och på så sätt höja kvaliteten på verksamheten, säger Johan Rindeborg, administrativ chef.