Vi automatiserar privat och offentlig sektor

Vision

Med hjälp av automatisering och ett förändrat arbetssätt ser vi hur våra kunder både ökar sin lönsamhet och upprätthåller välfärden.

Mission

Bitoreq hjälper dagens organisationer att hålla sig konkurrenskraftiga genom att göra nödvändiga effektiviseringar av verksamhetsprocesser. Vi är övertygade om att bästa resultat uppnås genom automatisering, digitalisering och ett medvetet arbete kring förändring.

VD har ordet

Oavsett om verktygen kallas RPA, AI, IA, IoT eller .NET så kan de användas som bas för automatisering av verksamhet. Tid kan frigöras samtidigt som kvalitet säkras och lönsamhet ökar. Nya värden skapas, tråkiga arbetsuppgifter minimeras och intäkterna räcker till det de ska. Låter detta intressant?

Potentialen är enorm och vi får ofta frågan om det är för bra för att vara sant? Då är det skönt att kunna hänvisa till alla de lösningar vi redan har i drift. Hur man kommer dit berättade vi om i Almedalen redan sommaren 2017. Nu finns många fina lösningar på plats!

Vi hjälper våra kunder att ta ett helhetsgrepp kring ledarskap och teknik kopplat till digitalisering och automatisering. Med vårt ramverk som bas stöttar vi våra kunder från tanke till realisering, från omvärldsanalys till krav eller från Business Intelligence to Requirements, BI_to_Req.

Följ med på vår spännande resa!

sv_SESvenska