Vi automatiserar för att upprätthålla välfärden

Från manuellt till magiskt – upptäck den digitala kraften med Bitoreq

Tack vare vår unika erfarenhet av systemutveckling och ledarskap skapas helt nya möjligheter att frigöra tid

Automatisering på ett framgångsrikt sätt

Förmågan att använda sig av rätt verktyg för rätt ändamål kallas Automation Orchestration, AO. Exempel på verktyg som används är Robotic Process Automation, RPA, Artificiell Intelligence, AI, Internet of Things, IoT och .NET.

Kombinationen AO och ledarskap gör att vi, tillsammans med våra kunder, kan frigöra oöverträffat med tid från administrativt arbete. Vårt väl beprövade sätt att göra detta på kallar vi Bitoreqmodellen.

Vill du också veta mer om hur säker och hållbar automatisering kan frigöra tid i er organisation?