Med säker och hållbar automatisering

Vill du få en timme på några minuter?

Bitoreq frigör tid med säker och hållbar automatisering så att ni kan utföra fler värdeskapande arbetsuppgifter. Tack vare vår unika kombination av systemutveckling och ledarskap skapas helt nya förutsättningar för att människor ska göra mänskliga uppgifter.

Med vår gedigna erfarenhet hjälper vi er att frigöra stora mängder arbetstid så ni kan utveckla er verksamhet. Våra lösningar tar bort onödiga administrativa moment vilket leder till att exempelvis handläggare kan träffa fler brukare eller att chefer kan utöva ledarskap istället för administration.

Tillsammans utvecklar vi er verksamhet för att ni ska kunna ha mer fokus på er kärnverksamhet. Vi utgår från er situation och frågar alltid först, hur vill ni jobba?

Så här kan man arbeta med automatisering på ett framgångsrikt sätt

Strängnäs kommun
Strängnäs Kommun har med hjälp av automatisering lyckats spara två tredjedelar av arbetstiden kring ekonomiskt bistånd. Denna tid kan nu istället läggas på att träffa invånarna och hjälpa dem till ett självständigt liv i arbete.
Helsingborg kommun, Vård och omsorgsförvaltningen
Nu kan vi istället lägga mer tid till att handlägga ärenden snabbare och vara mer närvarande i den fysiska kundkontakten. För första gången på flera år ligger vi i fas med sjuklönehanteringen, säger Mikael Håkansson, myndighetschef på vård och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.
Tre Stiftelser
Månadsrapporterna var väldigt tidskrävande att ta fram och de anställda mindes inte alltid vad som hade hänt under föregående månad när de skulle analysera resultatet. Robin, som är tre gånger så snabb som en medarbetare, gör att vi kan följa upp och stämma av oftare och på så sätt höja kvaliteten på verksamheten, säger Johan Rindeborg, administrativ chef.
Karolinska Institutet
Sedan vi inledde samarbetet med Bitoreq har jag identifierat flera ställen på sjukhuset där denna teknik kan eliminera administration på ett enkelt sätt. Det frigör inte bara tid åt sjuksköterskorna att ägna sig mer åt patienterna och höja kvaliteten på sjukvården, utan stärker även patientsäkerheten, säger Per Englund, innovationsledare Karolinska Universitetssjukhuset.

Vill du också veta mer om hur säker och hållbar automatisering kan frigöra tid i er organisation?

Kontakta oss så berättar vi mer – vi tar gärna en digital kaffe!