Mjukvarurobot frigör tid och underlättar vardagen i äldreomsorgen

En mjukvarurobot har stor potential att effektivisera äldreomsorgens administrativa arbetsuppgifter och frigöra värdefull tid. På Tre Stiftelsers äldreboende i Göteborg implementerades mjukvaruroboten Robin i verksamheten redan 2018. Det har bland annat lett till att personalen lägger betydligt mindre tid på repetitiva arbetsuppgifter.

Robin tar hand om regelbaserade uppgifter med hög repetition där syftet är att frigöra tid och låta medarbetarna fokusera på det de är utbildade för och det som skapar kvalitet och värde i organisationen. Enhetscheferna använder bland annat Robin för att attestera arbetspass och rapportera avvikelser.

Tre Stiftelser använder även Robin för att effektivisera administrativa rutiner i samband med anställningar. Ytterligare ett användningsområde för Robin är att på veckobasis leverera statistik som bidrar till Tre Stiftelsers kontinuerliga kvalitets-och verksamhetsutveckling.

– Att robotisera repetitiva arbetsuppgifter handlar för oss om att vara en attraktiv arbetsgivare som ger våra medarbetare rätt förutsättningar att lägga sin tid på värdeskapande arbetsuppgifter, säger Johan Rindeborg.

– Vi insåg tidigt att de lösningar vi utvecklar kan göra stor nytta i äldreomsorgen. Johan Rindeborg

administrativ chef på Tre Stiftelser, som driver ett särskilt boende i Göteborg med 360 platser.

Underlättar alltifrån lönehantering till kontering

Tre Stiftelser har samarbetat med Bitoreq i drygt fem års tid. Implementeringen av Robin skedde i mycket nära samverkan med Bitoreq, som omsorgsfullt lyssnade in verksamhetens behov och verksamhetsanpassade sin tekniska lösning utifrån Tre Stiftelsers behov.

– Vi började i liten skala genom att använda Robin vid attestering av arbetspass. Därefter har vi successivt adderat fler användningsområden. Mitt råd till andra äldreomsorgsverksamheter som vill effektivisera sina administrativa processer med en intelligent mjukvarubot är att börja i litens skala och låta implementeringen ta tid, säger Johan Rindeborg.

– Vi insåg tidigt att de lösningar vi utvecklar kan göra stor nytta i äldreomsorgen. Vi kan underlätta för personalen, hjälpa dem att effektivisera sitt arbete och frigöra tid så personalen i högre utsträckning kan fokusera på omsorgsverksamheten och individen, säger Eva Kongshöj, vd på Bitoreq.