Vi erbjuder

Vi optimerar verksamhet med hjälp av Automation Orchestration

Automation Quick Scan – kom igång på rätt sätt!

En Automation Quick Scan, AQS, inspirerar och ger er en gemensam bild av hur långt just ni kan komma vad gäller effektivisering, nyttorealisering och attraktionskraft. Även de fallgropar med automatisering som finns tas upp och ventileras.

AQS lämpar sig mycket väl för ledningsgrupper eller för grupper kopplade till en viss verksamhet. Även grupper sammansatta av flera yrkeskategorier, inklusive politiker, har visat sig ge en mycket god grund att stå på inför en lyckad automatiseringsresa. Första steget i en AQS är en workshop laddad med inspiration och erfarenhetsutbyte.

Jag vill veta mer om Automation Quick Scan

Bitoreqs Expertsystem – för ökad handlingsfrihet

Många verksamheter använder sig idag av samma regelverk och står inför liknande utmaningar. Exempel på detta är Sveriges 290 kommuner som lyder under samma lagar men som ändå arbetar på olika sätt. Alla kommuner har inte muskler att både ha expertis inom alla områden och att utveckla sitt eget tekniska expertstöd. Behoven och lagarna som ska följas är dock desamma.

Med Bitoreqs expertsystem kommer ni längre vad gäller enkelhet, kvalitetssäkring och effektivitet. Vidare är Bitoreqs Expertsystem byggda så att funktionalitet enkelt kan läggas till eller dras ifrån. Bitoreqs Expertsystem byggs med hjälp av Automation Orchestration, AO, dvs med hjälp av förmågan att använda sig av rätt verktyg för rätt ändamål samt insikten av att ledarskap och teknik behöver samverka för bästa resultat.

Exempel: Bitoreqs Expertsystem för hantering av ekonomiskt bistånd är ett system som passar alla kommuner oberoende av vilka system man har för övrigt.

Jag vill veta mer om Bitoreqs Expertsystem

Skräddarsydda Automatiserade Lösningar

Sedan 2016 har Bitoreq bidragit till ökad nytta genom att skapa effektiva, unika och konkurrenskraftiga automatiserade lösningar.

Vi har alltid utgått från frågorna: Vilket är målet med er automatisering och hur vill ni arbeta?

Det täta och goda samarbetet har därefter givit resultat i form av helt unika och skräddarsydda automatiserade lösningar som givit mycket stor effekt.

Jag vill veta mer om Skräddarsydda Automatiserade Lösningar

Exempel på lösningar i drift

Ärendehantering – generell

Socialtjänst

 • Expertsystem för hantering av ekonomiskt bistånd
 • Automatisk hantering av orosanmälningar

Vård, Omsorg & Äldreomsorg

 • Automatisk hantering av sjuklöner, LSS
 • Automatiserade lösningar som underlättar för chefer
 • Automatiserade lösningar som underlättar i verksamheten
 • Automatiserade lösningar som underlättar fakturahantering

Skola

 • Automatisk hantering av skolskjutsansökningar
 • Automatisk hantering av ansökningar

Miljö

 • Automatisk administration av sophämtning
 • Automatisk hantering kopplat till fastigheter

Personaladministration/ HR

 • Automatisk attestering/ rapportering
 • Automatisk onboarding
 • Automatisk offboarding

Chefsstöd allmänt

 • Automatisk hantering av kompetenser och uppdrag
 • Automatiska analyser
 • Automatisk rapportering
 • Automatisk hantering av scheman/ vikarier

Ekonomi, Löner & Fakturahantering

 • Automatiserade lösningar inom ekonomifunktionen
 • Automatisk kontering av fakturor
 • Automatik kopplade till lönehantering
 • Automatisk hantering av fakturor

Försäljning/ Uthyrning

 • Automatiskt underlättande vid försäljning
 • Automatisk hantering av fakturor
 • Automatisk generering av kvitton