Automatiseringsbarometern 2023

Då var det äntligen dags att presentera ”Automatiseringsbarometern 2023” för deltagare under Socialchefsdagarna.

Samtalen i lokalen efter presentationen ville aldrig ta slut. Alla bytte erfarenheter och kunskap med varandra vilket ledde till en hel del tankar och Aha-upplevelser.

Vill Du också veta hur 75 kommundirektörer, kommunstyrelseordföranden och socialchefer tänker kring automatisering?

Ta del av rapporten!