Karolinska Institutet

Sedan vi inledde samarbetet med Bitoreq har jag identifierat flera ställen på sjukhuset där denna teknik kan eliminera administration på ett enkelt sätt. Det frigör inte bara tid åt sjuksköterskorna att ägna sig mer åt patienterna och höja kvaliteten på sjukvården, utan stärker även patientsäkerheten, säger Per Englund, innovationsledare Karolinska Universitetssjukhuset.

Bitoreq har deltagit i ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet för att hitta vårdrelaterade infektioner (VRI:er), d.v.s. infektioner som uppkommer i vården. Det arbete som tidigare tog sex månader för två sjuksköterskor att genomföra kan nu istället genomföras på ett dygn.

Under sex veckor 2018 utvecklade Bitoreq smarta algoritmer för att identifiera och förutsäga VRI:er för Innovationscentrum på Karolinska Universitetssjukhuset. Per Englund som är innovationsledare och var ansvarig för forskningsprojektet satsade mycket på att spana efter ny teknik som kunde förbättra verksamheten och effektivisera arbetet.

Sedan vi inledde samarbetet med Bitoreq har jag identifierat flera ställen på sjukhuset där denna teknik kan eliminera administration på ett enkelt sätt. Det frigör inte bara tid åt sjuksköterskorna att ägna sig mer åt patienterna och höja kvaliteten på sjukvården, utan stärker även patientsäkerheten, säger Per Englund, innovationsledare Karolinska Universitetssjukhuset.

Projektet var Vinnovafinansierat och handlade om journalgranskningar. Två sjuksköterskor granskade patientjournaler och gjorde små anteckningar kring VRI:er. Samma arbete gjordes även av den mjukvarurobot som Bitoreq utvecklat för att kunna jämföra vem som utförde arbetet bäst.

Vi trodde inte att datorn skulle klara arbetet då det krävs kunskap för att tolka journalerna. Handskriven fritext som innehåller negationer och en rad olika kombinationer och uttryck, kan vara svåra att tolka. Men vi testade för att se hur långt vi kunde nå med hjälp av datorn och det fungerade verkligen över förväntan, säger Per Englund.

Två sjuksköterskor satt sex månader och granskade 1 000 journaler. För datorn och programmerarna tog det sex månader att programmera men roboten kunde sedan granska alla journaler på en natt. Det gör hädanefter att liknande journalarbete kan ta betydligt kortare tid och införas på rutin.

Så stora datamängder gör att vi kan forska på datan och upptäcka mönster på ett helt annat sätt. På så sätt kan vi få fram helt nya kunskaper och insikter om hur ett sjukdomsförlopp kan se ut. Det är intressant för hela Sveriges sjukvård, speciellt universitetssjukhusen, säger Per Englund.

Per Englund tipsar om att dessa datorprogram och robotar bör ses som digitala medarbetare.

”Det bästa med Bitoreq är att de tar initiativ, delger mycket kunskap och ger konkreta exempel och visar vad tekniken kan göra för nytta i din verksamhet” Per Englund.