Från o-digitalisering till automatisering

Att veta att man är duktig på något men inte få chans att visa detta måste vara lika frustrerande för alla, i alla åldrar, inom alla yrken och inom alla kulturer.

För c:a sju år sedan, då jag startade Bitoreq AB, kändes det ungefär så. Jag visste att vi kunde men vi hade ännu inte nått ut.

Efter många år inom teknikens absoluta framkant mötte jag ofta en kall hand. Detta kan ha berott på att mitt eget och mina kunders fikonspråk inte var desamma. Det kan också ha berott på min egen oförståelse inför den o-digitaliserade arbetsmiljö jag mötte. Jag kunde t.ex. för mitt liv inte begripa varför Regeringen tog fram en digitaliseringsstrategi år 2017? Själv hade jag ju jobbat med digitalisering sedan 80-talet! Hur svårt kunde det vara?

Idag inser jag vilken kultur-, språk- och kunskapskrock det faktiskt var och att vi var nydanande inom vårt område, automatisering inom tjänstemannasektorn.

En av våra första kunder inom tjänstemannasektorn myntade t.ex. begreppet ”ATA, Automatisering av Tråkiga Arbetsuppgifter”. En annan lyfte frasen: ”Frigör tid så att proffs får vara proffs”.

Dessa fraser har nu spridit sig över landet och nu finns och syns vi!

// Eva Kongshöj