Teknikens framkant rör sig hela tiden framåt – hänger ni med?

I mitt förra blogginlägg talade jag om att ligga före när det gäller digitalisering. Nu handlar det om att ligga före när det gäller automatisering. Vadå framkant, tänker ni kanske, vad är det?

För det första, automatisering är inget nytt. Människan har i alla tider försökt arbeta smartare, effektivare och enklare.

Anledningen till att jag startade Bitoreq AB var att jag mötte en teknologi som jag tidigare inte stött på. Den nya teknologin kallades Robotic Process Automation, RPA. RPA öppnade en mängd dörrar som tidigare varit stängda. Det handlade bland annat om att kunna kommunicera med vilket system som helst, om att underlätta för människor och om att frigöra tid till mer värdeskapande arbetsuppgifter. I förlängningen handlade det också om att skapa mer attraktiva arbetsplatser för att locka medarbetare att stanna kvar. Förutom att föra in slippandets glädje blev en robot aldrig sjuk, gjorde precis som man sa och klagade aldrig. Hur bra kunde det inte bli? Under våra två första år i bolaget var vi mycket ute i fält för att berätta och utbilda våra blivande kunder i vad en robot skulle kunna användas till.

Nu tror sig de allra flesta veta vad RPA är, men vet man verkligen det? Är RPA alltid bra? Finns det inga nackdelar?

Jo, självklart finns det svagheter även med denna teknologi och visst finns det fallgropar man bör undvika. Därför har vi idag ett annat budskap: Vi använder oss av rätt teknologi för rätt ändamål, må den heta RPA, AI, NLP, ML, IoT, .NET eller rätt och slätt digitalisering. Det handlar om att kunna översätta hur man vill jobba till en automatiserad lösning som skapar förutsättningar för att kunna jobba på detta sätt. Detta är vår kärnverksamhet. Vilken är er kärnverksamhet?

// Eva Kongshöj