socialsekreterare

Strängnäs kommun

Strängnäs Kommun har med hjälp av automatisering lyckats spara två tredjedelar av arbetstiden kring ekonomiskt bistånd. Denna tid kan nu istället läggas på att träffa invånarna och hjälpa dem till ett självständigt liv i arbete.