Vad gör vi på Bitoreq?

Vi optimerar verksamhet med hjälp av Automatisering

Bitoreq tar ett helhetsgrepp kring automatisering genom att utveckla automatiserade lösningar för alla typer av verksamheter. Med vårt stöd får ni möjlighet att skapa mer nytta genom att kunna fokusera på er kärnverksamhet.

Tekniska lösningar och stöd som underlättar er förändring utgör vår kärnverksamhet. Vi erbjuder stöd på strategisk, taktisk och operativ nivå och vi riktar oss mot både privat och offentlig sektor.

Automatiseringsbarometern

För att visa vägen till den potential som finns med automatisering har vi skapat ett verktyg, Automatiseringsbarometern. Med hjälp av endast fem steg tar vi tillsammans fram en gemensam bild av den potential som finns inom just er verksamhet.

Automatiseringsbarometer, bild som visar Fem enkla steg för ökad potential i verksamheten.
Fem enkla steg för ökad potential i verksamheten

Att arbeta med Automatiserings-barometern kan göras fristående och i direkt samband med införande av automatisering.

Anmäl intresse för att få veta mer om Automatiseringsbarometern

Bitoreq inom Offentlig Sektor

Bitoreq har sedan 2018 arbetat med automatisering inom Socialtjänst, Vård & Omsorg samt Äldreomsorg. Vår erfarenhet är att de individer inom skolan som behövt oss mest, dvs lärare, har haft minst tid att berätta om sina administrativa utmaningar för oss, men nu är vi igång även där. Vi baserar våra på ”det öppna alternativet” vilket gör dem helt oberoende av vilka system/ verksamhetssystem ni som kommun har idag.

Exempel:

Bitoreq för Ekonomiskt Bistånd

Detta är det öppna alternativet för effektivare och säkrare hantering av ekonomiskt bistånd, ett område vi levererat inom i över fem år. Oavsett vilket verksamhetssystem ni har kommer arbetet bli enklare, effektivare och säkrare med Bitoreqs tillägg. Socialsekreteraren får ett bättre verktyg och kan känna sig tryggare samtidigt som den frigjorda tiden skapar möjligheter att mer aktivt arbeta med att hjälpa individer och familjer till högre grad av självförsörjning.

Låter detta intressant, tveka inte att kontakta oss för mer information!

Anmäl intresse för att få veta mer om Bitoreqs Automatisering av Ekonomiskt Bistånd

Bitoreq för Orosanmälan

Antalet orosanmälningar gällande barn är idag mycket stort och administrationen kring dessa är komplex och svår att hinna med att administrera i tid. För att stötta handläggare i detta arbeta har vi utvecklat och levererat en lösning för effektivare och säkrare hantering av dessa orosanmälningar.

Anmäl intresse för att få veta mer om Bitoreqs Automatisering av Orosanmälningar

Bitoreq för Hantering av sjuklöner, LSS

Redan 2017 bestämde sig Vård & Omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad att gå igenom hela sin verksamhet med avseende på möjligheterna till automatisering, dvs till optimering av verksamhet. Den högst prioriterade lösningen var då hanteringen av sjuklöner, kopplade till Lagen om Stöd och Service, LSS. Även denna lösning är fortfarande i drift och har sedan dess utvecklats och levererats till många fler kommuner.

Anmäl intresse för att få veta mer om Bitoreqs Automatisering av Sjuklönehantering, LSS

Bitoreq för minskad administration inom Äldreomsorgen

För att stötta administration inom äldreomsorgen har vi utvecklat och levererat ett antal lösningar som stöttar både ledare, chefer, äldrevård och ekonomi. Dessa lösningar frigör tid och även inom detta område har vi visat hur lösningar i teknikens framkant skapar mer mänskligt värde för både individer och organisationer.

Anmäl intresse för att få veta mer om Bitoreqs Automatisering inom Äldreomsorgen

Bitoreq för effektiv Administration av Skolskjutsansökningar

Denna lösning är ett exempel på lösningar där vi hanterar ”peakar” dvs arbetsuppgifter som alla kommer på en gång och där det inte finns resurser att ta tag i dessa i tid. Lösningen kopplad till skolskjuts är också en lösning vi haft i drift sedan många år tillbaka.

Anmäl intresse för att få veta mer om Bitoreqs Automatisering inom Skolans område

Bitoreq inom Privat Sektor

Parallellt med utveckling av våra automatiserade lösningar inom det offentliga har vi utvecklat kund unika lösningar inom det privata. Det har handlat om att skapa nytta kopplat till flera typer av verksamheter, exempelvis automatisering för ökad möjlighet till försäljning, uthyrning, fakturering och innovation.

Bitoreq för effektivare försäljning

Genom att underlätta administrationen vid försäljning av bilar har vi, Bitoreq, fått återkopplingen: ” Vi hade inte kunnat sälja så många bilar före jul om vi inte haft tillgång till Bitoreqs automatiserade lösning”.

Bitoreq för effektivare uthyrning

Då vi vid uthyrning och fakturering behöver sammanföra information från många källor har Bitoreqs lösning underlättat betydligt och jobbet har blivit roligare!

Bitoreq för effektivare fakturering

Då vi hanterar en stor mängd fakturor som inte är konterade har Bitoreqs lösning hjälpt oss att kontera dessa fakturor per automatik.

Anmäl intresse för att få veta mer om Bitoreqs Automatiserade och Unika lösningar inom det Privata Näringslivet