Om Bitoreq

Automatisering inom tjänstemannasektorn är vår kärnverksamhet!

Bitoreq AB startades 2016 av dess nuvarande VD med drivkraften att frigöra tid till mer värdeskapande arbetsuppgifter.

VD har ordet

Automatisering är nödvändigt!
– Anledningarna är att den internationella konkurrensen ökar och att vi blir allt färre i arbetsför ålder.

Automatisering är inte bara teknik!
– Lyckad automatisering kräver även modiga ledare som är villiga att förändra sättet att arbeta.

Automatisering av tjänstemannasektorn händer nu!
– Den revolution som vi tidigare upplevt inom verkstadsindustrin har nu kommit till tjänstemannasektorn.

Bitoreq frigör tid så att proffs får vara proffs!

Om du är ledare, utgår jag från att du vill leda verksamheter och människor.
– Vi underlättar uppföljning av din verksamhet samt skapar en mer attraktiv arbetsplats för dina medarbetare.

Om du arbetar med ekonomi, utgår jag från att du vill arbeta med resultat i stället för att samla in siffror.
– Vi stöttar dig genom att automatiskt samla in, analysera och presentera information på det sätt du önskar.

Om du utbildat dig inom ett vårdyrke, utgår jag från att du vill hjälpa människor.
– Vi låter din digitala medarbetare utföra vissa tidsödande och administrativa arbetsuppgifter

Om du arbetar med kommunal ärendehantering, utgår jag från att du vill stötta kommunens invånare.
– Vi skapar förutsättningar för dig att få göra just detta genom att frigöra tid till mer värdeskapande arbetsuppgifter

Om du arbetar med personaladministration, utgår jag från att du vill stötta medarbetare och ledare.
– Vi frigör tid för dig att få göra just detta.

Varför Bitoreq?

Vi ser till att förstå era behov och levererar det ni behöver. Vi finns till för er i alla faser, både när det gäller strategiskt, taktiskt och operativt arbete och vi har den erfarenhet och kompetens som krävs.

Med oss är det tryggt att automatisera!

Eva Kongshöj, VD

Vårt team

sv_SESvenska