Lösningar för offentlig sektor 2022

Två hektiska dagar är till ända och Lösningar för offentlig sektor 2022 kan läggas till handlingarna.

Två hektiska dagar är till ända och Lösningar för offentlig sektor 2022 kan läggas till handlingarna.

Vi var alla extra peppade att äntligen få komma ut och visa upp oss i ett socialt event med en
fantastisk laguppställning av talare, utställare och slutligen besökare. Jag vill också rikta ett stort tack till arrangören Live Expo som gjorde livet fantastiskt enkelt för oss utställare. Ungefär 4 månader innan eventet dök en heltäckande guide upp i ”inkorgen” med rekommenderade aktiviteter fram till genomförandet. Brilliant!

I Bitoreqs monter handlade det mest om vår kärnverksamhet, Automation och hur våra kunder på bästa sätt kan nyttja de stora tidsvinster som blir resultatet av ett lyckat Automationsprojekt. Av de flitiga besökarna fick vi mängder av bra input att komplettera vår egen kunskap med och min förhoppning är att vi delade med oss av bra information till våra besökare.

En organisation som inte vill förändra sig ska inte arbeta med Automation och Digitalisering.
Vi på Bitoreq anammar förändring och för vår egen del innebär det ett större ansvar och
engagemang för våra kunder. Vi erbjuder nu kundunika automationslösningar som SaaS-tjänst. Ni betalar enbart för vad ni använder per månad, vi kan ta fullt ansvar för leveransen. En viktig parameter i förändringsarbete är att vinsterna ska kunna hämtas hem direkt från driftsättning, önskvärt är också att värdet av Bitoreqs arbete ska vara helt finansierat inom 12 – 15 månader från projektstart. Våra projekt löper fyra månader från start till mål annars behöver målbilden delas upp och konkretiseras i fler delprojekt.

Vi kan konsten att bygga en timme på tio minuter!

Bitoreq Quizet var ett uppskattat inslag för våra besökare. Ett ovärderligt verktyg att känna våra besökare från den offentliga verksamheten ordentligt på pulsen. Vi ställde 3 frågor om engagemang, förtroende och kompetens samt 2 frågor om intern kommunikation och nutidsuppfattning. Självklart i ämnet Automation/Digitalisering. Det mest förvånande var att enbart hälften har en tydlig kommunicerad plan och bara en tredjedel har en plan för hur organisationen tar hand om värdet från ett lyckat Automatonsprojekt.

Under de två dagarna tog vi emot hundratals besökare i vår monter. Det var allt från helt nya
personer som aldrig har hört talas om Bitoreq, personer/organisationer vi är i dialog med, befintliga kunder, partners, konkurrenter, olika typer av möjliggörare, representanter från regelefterlevnad samt en minister från regeringen. Stort tack till alla, ingen direkt nämnd och definitivt ingen glömd.

Vill ni veta mer om Bitoreq AB och hur vi kan hjälpa din organisation, kontakta oss!
Jens Lidman, +46 73 636 21 63, jens.lidman@bitoreq.se
Eva Kongshöj, +46 73 642 47 91, eva.kongshoj@bitoreq.se