På gång

Lösningar för offentlig sektor

Datum 8-9 September.
Kistamässan, Stockholm, förvandlas till en plats där lösningar hittas, verksamheter utvecklas och inspiration förmedlas.

Socialchefsdagarna

28-29 September. Socialchefsdagarna, som arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer, är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens.