Inspiration

Effektivare hantering av orosanmälningar i Strängnäs 

När en orosanmälan kommer in till Strängnäs kommun är det oftast en robot som tar hand om registreringen. Roboten spar mycket tid åt socialsekreterarna som slipper mycket av administrationen och i stället kan ägna sig mer åt barnen och deras skydd. – Efter det att roboten har tagit över en stod del av handläggningen har medarbetarna fått en insikt i hur analoga moment kan stödjas av teknik och underlätta deras vardag, säger Frida Fallström, Verkssamhetsutvecklare, Strängnäs kommun.

Tre Stiftelser automatiserade de tråkiga arbetsuppgifterna

Tre Stiftelser som bedriver omsorg, vård och service, påbörjade 2017 sin resa mot att bli mer automatiserade. Idag är de inne på automatiseringsprojekt sju eller åtta och har nöjdare personal som sysslar mer med kvalificerade arbetsuppgifter.