Bitoreq och Docere inleder ett unikt samarbete kring automatisering av verksamhet

Btoreq, specialister inom automatisering och Docere Intelligence, managementkonsulter med specialitet inom omvärlds- och framtidsanalys inleder ett strategiskt samarbete. Tillsammans kommer företagens kompetenser, produkter och arbetssätt bilda en helhet som ger båda företagens kunder ett komplett erbjudande kring automatisering, från målformulering till förvaltning.

Ta del av pressmeddelandet här.

sv_SESvenska