info@jobbadigitalt.se

info@jobbadigitalt.se

Att leda i förändring

Vi har inget första blogginlägg redo idag. Men vi kommer att inspirera dig med rubriker som ovan. Vad betyder det att leda i förändring egentligen? Eller du kanske undrar över varför inte alla arbetar med automatisering? Hur ser tekniken ut…

Tre Stiftelser

Månadsrapporterna var väldigt tidskrävande att ta fram och de anställda mindes inte alltid vad som hade hänt under föregående månad när de skulle analysera resultatet. Robin, som är tre gånger så snabb som en medarbetare, gör att vi kan följa upp och stämma av oftare och på så sätt höja kvaliteten på verksamheten, säger Johan Rindeborg, administrativ chef.

Strängnäs kommun

Strängnäs Kommun har med hjälp av automatisering lyckats spara två tredjedelar av arbetstiden kring ekonomiskt bistånd. Denna tid kan nu istället läggas på att träffa invånarna och hjälpa dem till ett självständigt liv i arbete.

Nya tider, ny webb

Välkommen till vår nya webbsida – Här kommer ni att kunna ta del av nyheter om vårt utvecklingsarbete, nya och gamla kunder och inte minst kommande event som vi kommer delta på.