Välkommen till Bitoreq AB!

Bitoreq AB erbjuder stöd till verksamheter att identifiera sin förbättringspotential, genomföra smartare automatisering och vid behov stötta verksamheters förbättringsarbete. Bitoreq säkerställer också utbildning för spetskompetens.