Automatisering

Effektivisering och innovation

BITOREQ bidrar till att skapa mer effektiva och säkra administrativa rutiner samtidigt som möjligheterna till innovativa lösningar ökar! Allt detta kan göras utan att påverka existerande IT system vilket underlättar själva införandet betydligt! Redan installerade lösningar visar att tekniken fungerar samt att den ger mycket korta återbetalningstider. Vi talar veckor och månader i stället för år och ju större organisation desto större genomslag!

Digitalisering

Vad Bitoreq erbjuder

BITOREQ erbjuder SMART AUTOMATISERING, dvs alla aktiviteter och tjänster som krävs för att snabbt och effektivt komma igång med och att införa framtidssäker automatisering utgående från var ni står idag. Vi leder er tryggt genom den förändring som behöver ske samt bäddar framtida trygghet, säkerhet och innovation.

Det kan t.ex. handla om att:

  • Analysera nuläge och att identifiera förbättringspotential
  • Sätta upp strategier och planer för Intelligent Automation (RPA eller AI)
  • Leda förändringsarbete, projekt och program
  • Ta ansvar för konfigurering och driftsättning av verktyg och system
  • Följa upp och utvärdera resultat