Akademi

Utbildning för spetskompetens

Bitoreq säkerställer spetskompetens inom ett antal områden. Våra kurser ges både i egen regi och i samarbete med andra utbildningsinstitut. Vi kommer också att kunna erbjuda internationell certifiering inom flera områden.

Ta gärna kontakt med oss för att diskutera vilka kurser som är av intresse eller hur vi kan hjälpa till med utbildning.

Kommande aktiviteter

Seminarier kring Automatisering kommer att hållas i Stockholm, Malmö/Lund, Göteborg och Norrköping under tidig höst.