Smart Automatisering

Bitoreq AB tar ett helhetsgrepp för Smartare Automatisering. Detta gör vi genom att hjälpa verksamheter att identifiera sin förbättringspotential, genomföra Smart Digitalisering och vid behov stötta verksamheters förbättringsarbete.

Frigör tid och skapa en attraktivare arbetsplats. Bitoreq AB automatiserar återkommande och regelstyrda administrativa arbetsuppgifter för att frigöra tid och låta proffs vara proffs. En sjuksköterska kan med Bitoreqs hjälp få mer tid över för mänsklig kontakt med patienter, en säljare får tid att sälja mer och en chef får mer tid att leda arbete. Vi har kompetens att stötta offentlig och privat verksamhet att effektivt hantera den fortsatta digitaliseringen. Våra kunder ska vara trygga i att anlita Bitoreq!

Automatisering

Bitoreq är experter inom Intelligent Automatisering och har verktygen som behövs för att effektivisera den administrativa verksamheten

Akademi

Bitoreq säkerställer spetskompetens inom våra nyckelområden!

Konsultverksamhet

Bitoreq har många spännande uppdrag inom flera olika branscher. Vi hjälper dig att få dessa uppdrag.